ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ใบงาน สื่อกลางทางกายภาพ
ชื่ออาจารย์ : นายพจน์ ชมภูวิเศษ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2563,15:23  อ่าน 166 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบทดสอบ เรื่อง การสื่อสารข้อมูลสำหรับการเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ชื่ออาจารย์ : นายพจน์ ชมภูวิเศษ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2563,15:20  อ่าน 201 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบทดสอบ เรื่อง การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์
ชื่ออาจารย์ : นายพจน์ ชมภูวิเศษ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2563,09:37  อ่าน 287 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ใบงาน เรื่อง สื่อกลางทางกายภาพ
ชื่ออาจารย์ : นายพจน์ ชมภูวิเศษ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2562,11:54  อ่าน 367 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบทดสอบ หน่วยที่ 3 การสื่อสารข้อมูล
ชื่ออาจารย์ : นายพจน์ ชมภูวิเศษ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2562,11:36  อ่าน 392 ครั้ง
รายละเอียด..