ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ใบงาน เรื่อง สื่อกลางทางกายภาพ
ชื่ออาจารย์ : นายพจน์ ชมภูวิเศษ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2562,11:54  อ่าน 91 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบทดสอบ หน่วยที่ 3 การสื่อสารข้อมูล
ชื่ออาจารย์ : นายพจน์ ชมภูวิเศษ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2562,11:36  อ่าน 128 ครั้ง
รายละเอียด..