ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ใบงาน สื่อกลางทางกายภาพ
ชื่ออาจารย์ : นายพจน์ ชมภูวิเศษ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2563,15:23  อ่าน 531 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบทดสอบ เรื่อง การสื่อสารข้อมูลสำหรับการเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ชื่ออาจารย์ : นายพจน์ ชมภูวิเศษ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2563,15:20  อ่าน 550 ครั้ง
รายละเอียด..