สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

ตราประจำโรงเรียน

 

       รูปดวงชวาลาอยู่ในเสมาธรรมจักร   มีเขาประกบอยู่ทั้งสองข้างล้อมกรอบด้วยวงกลมที่มีอักษร   “ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก  และตอนล่างเป็นชื่อของโรงเรียนชุมแพวิทยายน

                                   เสมาธรรมจักร          เป็นสัญลักษณ์ของกระทรวงศึกษาธิการ

                                   ดวงชวาลา               เป็นสัญลักษณ์ของความสว่างรุ่งเรือง

                                   เขา                         เป็นสัญลักษณ์ของปัญญาที่เฉียบแหลม

                                   วงกลม                    เป็นสัญลักษณ์ของวัฏ