ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันไหว้ครู
วันที่ 9 มิถุนายน 2565  โรงเรียนชุมแพวิทยายนได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความนอมน้อมและระลึกถึงพระคุณของครู
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2565,14:24   อ่าน 293 ครั้ง