ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกลูกเสือต้านภัยยาเสพติด (ลูกเสือ ป.ป.ส.)
ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา โรงเรียนชุมแพวิทยายนได้คัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วม "โครงการฝึกลูกเสือต้านภัยยาเสพติด (ลูกเสือ ป.ป.ส.)" ณ ค่ายลูกเสือแก่นนคร ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยมีตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 จำนวน 8 คน และครูอำนาจ ภาคศัพท์ ผู้ดูแลร่วมเข้าค่ายลูกเสือในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2559,18:16   อ่าน 399 ครั้ง