ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 จังหวัดหนองคาย
วันที่ 11 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนชุมแพวิทยายนได้ไปทัศนศึกษาที่จังหวัดหนองคาย โดยมีสถานที่สำคัญที่ชาวเหลืองแดงของเราไปเยี่ยมชม ได้แก่ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย หลังจากนั้นเราได้ "วัดโพธิ์ชัย" ซึ่งเป็นที่ประดิษฐาน "หลวงพ่อพระใส" สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองหนองคาย และพักรับประธานอาหาร พร้อมซื้อของฝากที่ริมแม่น้ำโขง ตลาดท่าเสด็จ สถานนีสุดท้ายที่เราแวะเยี่ยมชมก่อนกลับชุมแพ คือ อุทยานเทวาลัยแห่งความศรัทธา "ศาลากู่แก้ว"  ซึ่งเป็นภาพแห่งความทรงจำมากมาย 
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2559,00:25   อ่าน 2012 ครั้ง