รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนชุมแพวิทยายน
163 ม.3   ตำบลไชยสอ  อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
เบอร์โทรศัพท์ 0872134720 เบอร์แฟกส์ -
Email : ross_is_my@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :