ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ฤทัยรัตน์ เล่าดี (โอ๋)
ปีที่จบ : 2542   รุ่น : 2
อีเมล์ : kampratum@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 222 ม.1 ต.โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น 40110

วันที่บันทึกข้อมูล : 21 เม.ย. 2557,00:50 น.   หมายเลขไอพี : 1.2.138.167


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล