ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ทศพล โสวรรณี (เอ็ม)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น : 4
อีเมล์ : tossapol@asoft1.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : a soft1 co.,ltd.
ตำแหน่ง : graphic designer and web master
ที่อยู่ที่ทำงาน

: Line id : mshiroes

วันที่บันทึกข้อมูล : 17 ต.ค. 2556,22:57 น.   หมายเลขไอพี : 27.55.8.203


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล