ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายฉัตรชัย พัฒนศิริ (ไก้น้อย)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น : 4
อีเมล์ : ett_chatchai@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บริษัท อีสเทิร์น ทูลลิ่ง จำกัด
ตำแหน่ง : พนักงาน
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 200 / 143 ม.1 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่บันทึกข้อมูล : 17 ต.ค. 2556,22:25 น.   หมายเลขไอพี : 49.0.118.154


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล