ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสุรสิทธิ์ บุญครอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/12/2011
ปรับปรุง 16/11/2018
สถิติผู้เข้าชม 299464
Page Views 383944
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา บ้านฝาง กระนวน 043-210-904
2 โรงเรียนยางคำพิทยาคม ห้วยยาง กระนวน 04-3210-712
3 โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ โนนพะยอม ชนบท 043009769
4 โรงเรียนชุมแพวิทยายน ไชยสอ ชุมแพ 0872134720
5 โรงเรียนลำน้ำพอง ท่ากระเสริม น้ำพอง 043210263
6 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม บัวใหญ่ น้ำพอง 043-431578
7 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา หัวหนอง บ้านไผ่ 043-272541
8 โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ โสกนกเต็น พล
9 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา สีชมพู สีชมพู 043-210210
10 โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา ยางคำ หนองเรือ 043245026
11 โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม บ้านดง อุบลรัตน์ 431570
12 โรงเรียนโรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย ขามป้อม เปือยน้อย 0-4321-0010
13 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 บ้านค้อ เมืองขอนแก่น 0-4321-0260
14 โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น 0-4334-5163
15 โรงเรียนสีหราชเดโชชัย ศิลา เมืองขอนแก่น 043-344173
16 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน ท่านางแนว แวงน้อย 043-278048 / 278103
17 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา บ้านโคก โคกโพธิ์ไชย 043216158
18 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม โนนศิลา โนนศิลา 0-4328-1060